Pełcznica

Natura 2000, PLH 220022

O tym obszarze


Obszar ma powierzchnię 253,1 ha. Położony jest w województwie pomorskim, w gminach Wejherowo i Szemud, na północy-zachód od Gdańska. Obejmuje on jeziora lobeliowe Pałsznik i Wygoda oraz jezioro dystroficzne Krypko, otoczone lasami, głównie bukowymi. W bezpośrednim otoczeniu jezior występują torfowiska wysokie i przejściowe, w części porośnięte borami i brzezinami bagiennymi.

Jeziora lobeliowe tego obszaru są miękkowodne, oligotroficzne i mezohumusowe, o kwaśnym odczynie i wodzie zabarwionej na brunatny kolor przez substancje humusowe. Naturalne procesy zachodzące w zlewniach obu jezior prowadzą do ich dystrofizacji, a istniejące melioracje przyczyniają się do przyśpieszenia tego procesu, a jednocześnie do antropogenicznej humizacji obu zbiorników. W obu jeziorach roślinność podwodną tworzą płaty zespołu poryblina jeziornego i lobelii jeziornej Isoёto-Lobelietum dortmannae. Dodatkowym ich walorem jest występowanie poryblina kolczastego Isoёtes echinospora. Obszar w całości jest rezerwatem przyrody.

Obszar
Natura 2000 - PLH 220022