Jezioro Piasek

O tym obszarze

Obszar ma powierzchnię 54,8 ha. Położony jest w województwie pomorskim, w gminie Miastko, kilka kilometrów na wschód od Miastka. Obejmuje on jezioro Piasek oraz obszar jego bezpośredniej zlewni, zajętej przez lasy, między innym płaty kwaśnej buczyny. Piasek jest typowym jeziorem lobeliowym we wczesnym stadium rozwojowym. Cechuje je bardzo duży powierzchniowy udział w litoralu płatów zespołu poryblina jeziornego i lobelii jeziornej Isoёto-Lobelietum dortmannae, z pełnym zestawem gatunków charakterystycznych. Dodatkowym walorem jeziora jest bardzo liczna i dobrze zachowana populacja elismy wodnej Luronium natans.

Obszar
Natura 2000 - PLH 220013