Jeziora Lobeliowe koło Soszycy

O tym obszarze


Obszar ma powierzchnię 132,4 ha. Położony jest w województwie pomorskim, w gminie Czarna Dąbrówka, na północ od miejscowości Soszyca. Obejmuje on grupę czterech jezior otoczonych borami sosnowymi. Są to trzy jeziora lobeliowe – Modre, Obrowo Małe i Pomysko oraz jedno jezioro dystroficzne – Żabie. Do jezior przylegają niewielkie torfowiska przejściowe oraz małe płaty brzeziny bagiennej. Obszar  w całości leży w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

Jeziora obszaru wraz z przylegającymi do nich niewielkimi płatami torfowisk przejściowych oraz brzezin bagiennych stanowią bardzo dobrze zachowane, modelowe kompleksy torfowiskowo-jeziorne na różnym etapie sukcesji, o niezaburzonych stosunkach hydrologicznych i zlewniach mających niemal naturalny charakter (prawie  100 % pow. zlewni zajmują lasy). W każdym z jezior znaczną powierzchnię fitolitoralu zajmują płaty zespołu poryblina jeziornego i lobelii jeziornej Isoёto-Lobelietum dortmannae, tworzone przez liczne populacje brzeżycy jednokwiatowej Littorella uniflora, lobelii jeziornej Lobelia dortmanna i poryblina jeziornego Isoёtes lacustris

Obszar
Natura 2000 - PLH 220039