Jezioro Krasne

O tym obszarze


Obszar ma powierzchnię 95,6 ha. Położony jest w województwie pomorskim, w gminie Przechlewo, 2,5 km na północny-zachód od miejscowości Nowa Wieś. Obejmuje on niewielkie, bezodpływowe i płytkie jezioro Krasne, wraz z jego bezpośrednim, torfowiskowo-leśnym otoczeniem.

Jezioro jest zbiornikiem miękkowodnym i oligotroficznym, przekształcającym się w zbiornik dystroficzny. Występują w nim rozległe płaty zespołu poryblina jeziornego i lobelii jeziornej Isoëto-Lobelietum dortmannae oraz bardzo liczna populacja elismy wodnej Luronium natans. Dodatkowym walorem obszaru są fragmenty pła torfowcowego i brzeziny bagiennej na brzegach jeziora. Jezioro Krasne jest rezerwatem przyrody.

Obszar
Natura 2000 - PLH 220035