Kontakt

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
frug@ug.edu.pl
Tel.: +48 58 523-33-63
Fax: +48 58 523-33-65

Kierownik Projektu

Kamila Szmidt

Kierownik Działu Projektów

tel. 58 523 33 67

frugks@ug.edu.pl

Koordynator merytoryczny

dr Katarzyna Bociąg

Pracownia Przyrodnicza Pro Natura Pro Homini
tel. 600 380 164
pracownia@naturahomini.pl

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 – 2014 W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH GRANTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 „OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW” ORAZ ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU