Już wkrótce najnowsze informacje o realizowanym projekcie

  • Działania w terenie z zakresu badań ichtiologicznych w 2014 roku
  • Badania botaniczne zrealizowane w 2014 roku
  • Planowane spotkania z przedstawicielami m. in. Lasów Państwowych, Gmin oraz użytkownikami rybackimi jezior objętych projektem
  • Warsztaty i konkurs dla dzieci ze szkół z okolic obszarów objętych ochroną czynną w projekcie