Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” 16.12.2016 Gdańsk

W dniu 16 grudnia 2016r. w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Fundację od kwietnia 2014 roku projekt  pn. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania”

W ramach konferencji przedstawiony i omówiony został zakres zrealizowanego przedsięwzięcia, podsumowano wszystkie etapy, przedstawiono wnioski i rekomendacje.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele naukowców, specjalistów oraz urzędników, w tym Uniwersytetu Gdańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, nadleśnictw oraz urzędów gmin.

Członkowie zespołu omówili szczegółowo każde z działań projektowych. O efektach zadania dotyczącego uzupełnienia i uaktualnienia stanu wiedzy o zasobach i stanie siedliska w kraju opowiedziała dr Katarzyna Bociąg, pełniąca funkcję koordynatora merytorycznego. Przedstawiła wyniki badań botanicznych, natomiast o hydrologii zbadanych jezior lobeliowych opowiedział prof. Dariusz Borowiak z Katedry Limnologii Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. O ciekawych wynikach badań ichtiologicznych opowiedział z kolei dr Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Następnie dr Krzysztof Gos, pełniący w projekcie funkcję specjalisty przyrodnika przybliżył zebranym zakres działania 2, tj. zrealizowanych konkretnych działań z zakresu ochrony czynnej w czterech obszarach Natura 2000 naszego województwa:

 • Pełcznica PLH220022;
 • Jezioro Krasne PLH220035;
 • Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039;
 • Jezioro Piasek PLH220013.

Następnie omówiono zakres zrealizowanych zadań o charakterze spotkań branżowych z tematyki gospodarki przestrzennej, gospodarki leśnej i gospodarki rybackiej  oraz przedstawiono wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Podsumowanie przedstawili kolejno: Paweł Szymański z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, dr Maciej Nyka z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz ponownie dr Andrzej Kapusta.

Jako ostatnia o zadaniu nr 4 opowiedziała Anna Rudowska, która pełniła w projekcie funkcję edukatora. Podsumowała zaangażowanie uczniów z lokalnych szkół poprzez konkurs artystyczny oraz festyny rodzinne. Zwróciła uwagę na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony jezior lobeliowych w ich okolicach.

Pani Katarzyna Stryjek moderująca całe wydarzenie w kilku zdaniach podsumowała konferencję oraz projekt wyrażając nadzieję, że w najbliższym czasie nastąpi etap 2.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim za przybycie i udane obrady, a członkom zespołu i wszystkim osobom zainteresowanym za zaangażowanie w kilkuletnie działania. My również mamy nadzieję, że tego typu działania będą realizowane przez Fundację w dalszym ciągu i równie efektywnie.

prezentacja 1 Kamila Szmidt

prezentacja 2 Katarzyna Bociąg

prezentacja 3 Andrzej Kapusta

prezentacja 4 Krzysztof Gos

prezentacja 5 Kamila Szmidt i Tomasz Hoppe

prezentacja 6 Paweł Szymański

prezentacja 7 Maciej Nyka

prezentacja 8 Andrzej Kapusta

prezentacja 10 Anna Rudowska

dsc03482dsc03492dsc03498dsc03506dsc03508dsc03519dsc03523dsc03515dsc03530dsc03554dsc03559dsc03543dsc03522dsc03571dsc03590dsc03592


Pierwsze zadania ochrony czynnej za nami. Udało nam się przeprowadzić eliminację świerka i modrzewia w obszarach Rezerwat Przyrody Jezioro Krasne i Rezerwat Przyrody Pełcznica.

Tak wyglądają obszary po zabiegach ochronnych.

Pełcznica

dsc_6665dsc_6666dsc_6667dsc_6668dsc_6669dsc_6670dsc_6671dsc_6672dsc_6673dsc_6674dsc_6675dsc_6676dsc_6677dsc_6678dsc_6679dsc_6680dsc_6681dsc_6682dsc_6683dsc_6684-kopiadsc_6684

Jezioro Krasne

dsc_6688dsc_6689dsc_6690dsc_6691dsc_6692dsc_6693dsc_6694

foto archiwum FRUG


Festyny za nami.

Tak bawiliśmy się i uczyliśmy w Szemudzie:

 

dsc_5569dsc_5588dsc_5600dsc_5607dsc_5620dsc_5656dsc_5731

Tak w Jasieniu:

dsc_5801dsc_5807dsc_5818dsc_5859dsc_5906dsc_5917dsc_5967

Piaszczyna tak się uczyła i bawiła:

dsc_5989dsc_6002dsc_6059dsc_6093dsc_6107dsc_6112dsc_6141

Sąpolno

dsc_6155dsc_6170dsc_6171dsc_6176dsc_6184dsc_6198dsc_6236dsc_6275dsc_6293

foto archiwum FRUG


Konkurs Nasze Jeziora Lobeliowe został rozstrzygnięty.

Jury w składzie:

 • Kamila Szmidt;
 • Anna Rudowska;
 • Anna Kostka;
 • Katarzyna Bociąg;
 • Katarzyna Stryjek;

Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody:

 • Nagroda Główna – Natalia Szotrowska z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie za swój wyjątkowy, niekonwencjonalny poradnik turysty;
 • Wyróżnienia:
  • Aleksandra Judzińskia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie;
  • Maja Mielewczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie;
  • Mateusz Domino ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku;

W kategorii grupowej podjęcie decyzji było równie trudne, dlatego nagrodę otrzymują dwie klasy!

 • klasa V a z Zespółu Szkół im. gen. Józefa Wybickiego w Parchowie za świetną prezentację multimedialną zawierającą zdjęcia uczniów wykonujących doświadczenia oraz rysunki roślin wskaźnikowych,
 • klasa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie za profesjonalną prezentację multimedialną zawierającą 10 przykazań lobeliowych oraz piosenkę autorską w wykonaniu uczennic.

konkurs-nasze-jeziora-lobeliowe


Realizując zadania 4 projektu Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych oraz rozpowszechnienie wyników projektu, zapraszamy na Festyny LOVE LOBELIOWE.

Szemud , boisko przy GOKSiR, 14 czerwca 2015 w godzinach 12:00-17:00;

Jasień, Wiejski Dom Kultury, 20 czerwca 2015 , w godzinach 15:00-20:00;

Piaszczyna, Boisko przy Szkole Podstawowej, 27 czerwca 2015, w godzinach 12:00-17:00;

Sąpólno, 28 czerwca 2015, Boisko przy Szkole Podstawowej, w godzinach 12:00-17:00.

W programie:

 • konkursy z nagrodami;
 • ekologiczna strefa zabaw;
 • warsztaty na temat ochrony jezior lobeliowych;
 • wręczenie nagród w konkursie dla szkół;
 • wystawa prac konkursowych;
 • muzyka na żywo – występ zespołu Julia Vikman Band!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


Zakończyły się warsztaty w szkołach. W ramach działania 3 w projekcie przeprowadzono warsztaty z jezior lobeliowych w  12 szkołach na terenie województwa pomorskiego. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z warsztatów.

sprawozdanie-z-warsztatów


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza mieszkańców terenów objętych projektem na otwarte spotkania informacyjne. Ważnym dla nas jest angażowanie w realizację ochrony wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za stan jezior oraz przede wszystkich społeczności lokalnych.

Terminarz spotkań:

 • Rezerwat Przyrody Pełcznica – 11 maja 2015r. godzina 17:30 – Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Gdańskim;
 • Jezioro Piasek – 19 maja 2015r. godzina 17:30 – Centrum Informacji Turystycznej w Miastku;
 • Rezerwat Przyrody Jezioro Krasne godzina – 20 maja 2015r. godzina 17:30- Świetlica Wiejska w Nowej Wsi;
 • Jeziora Lobeliowe koło Soszycy – 25 maja 2015r. godzina 17:30 – Wiejski Dom Kultury w Jasieniu.

Na spotkaniu do dyspozycji Państwa będzie cały zespół proejktowy, który odpowie na wszelkie pytania. Przedstawimy Państwu również nazze plany wykonania zadań ochrony czynnej w poszczególnych obszarach.

W razie pytań prosimy o kierowanie pytań do Tomasza Hoppe; frugth@ug.edu.pl; tel. 58 552 03 53.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie przyrodniczym o charakterze artystycznym oraz zaproponować przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klasy 5 podstawówki lub klasy 1 gimnazjum z zakresu ekologii jezior lobeliowych oraz ich ochrony.

Warsztaty i konkurs realizowane są w ramach projektu pn. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”. Organizacja konkursu i zajęć w szkołach odbędzie się w ramach działania 4. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności ekologicznej społeczności lokalnych oraz rozpowszechnienie wyników projektu.  Dotyczy wybranych szkół znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych Natura 2000, objętych w ramach naszego projektu działaniami z zakresu ochrony czynnej. Są to obszary Natura 2000: Pełcznica PLH 220022 (gmina Wejherowo, Szemud),  Jezioro Krasne PLH 220035 (gmina Przechlewo), Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH 220039 (Czarna Dąbrówka), Jezioro Piasek PLH 220013 (Miastko).

Projekt został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka. Polega na szeroko pojętej ochronie jezior lobeliowych w Polsce, szczególnie jednak w naszym najbliższym regionie. Pismo od Pana Marszałka przesyłamy w załączeniu.

Ideą projektu jest kompleksowość podejmowanych działań, która polega na realizowaniu na równi z ochroną czynną działań wspierających wdrażanie dostosowania gospodarki oraz kształtowania postaw społecznych. Ważne jest dla Nas angażowanie w realizację ochrony wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za stan jezior oraz społeczności lokalnych. Takiemu zaangażowaniu mają służyć organizowane aktualnie spotkania z przedstawicielami gospodarki leśnej, rybackiej oraz przestrzennej, spotkania ze społecznościami lokalnymi i festyny rodzinne planowane w maju i czerwcu 2015r. oraz przedmiotowe warsztaty i konkurs dla uczniów. Chcielibyśmy, aby projekt dał podstawy skutecznej ochrony jezior lobeliowych w sieci Natura 2000 i poza nią oraz zwiększył szanse na poprawę ich stanu

Celem warsztatów i konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat jezior lobeliwoych, ich unikalności, wrażliwości i konieczności ochrony, zmotywowanie społeczności lokalnej do większej dbałości o lokalne jeziora lobeliowe poprzez zaangażowanie dzieci w działania poznawcze i propagujące wiedzę o jeziorach w środowisku domowym. Naszym zamiarem jest także stworzenie możliwości  rozciągnięcia zainteresowania tematem w dłuższym okresie czasu, wymagający wielokrotnego odwiedzenia miejsca, być może w towarzystwie innego członka rodziny.

Warsztaty dla młodzieży planowane są w postaci jednej wizyty w szkole i będą trwały trzy godziny lekcyjne. Tematyka szkoleń obejmować będzie biologię i ekologię jezior lobeliowych, ich specyfikę i informację o ich wyjątkowości na przykładzie jezior znajdujących się w okolicach szkoły.  Warsztaty odbędą się w drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015, w dogodnym i ustalonym ze Szkołą terminie.

Konkurs będzie miał charakter artystyczny, polegał będzie na wykonaniu kreatywnej pracy „Kalendarza Lobeliowego” lub „Poradnika Turysty”. Forma wykonania będzie dowolna, od fotografii, rysunków, pracy literackiej po prezentacje multimedialne. W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie indywidualnie oraz także całe klasy. Szczegółowa informacja o konkursie zostanie przekazana uczniom i nauczycielom na miejscu w Szkole przez Prowadzącego warsztaty. Wcześniej natomiast przekażemy Państwu szczegółowy regulamin, nad którym aktualnie pracuje zespół projektowy. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z rozdaniem nagród odbędzie się podczas festynu rodzinnego, planowanego w czerwcu 2015r.

Udział w konkursie oraz przeprowadzenie warsztatów jest nieodpłatną formą aktywizacji dzieci w zakresie ochrony przyrody.  Wszelkie koszty związane z realizacją tych działań ponosi główny realizator projektu – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Mamy nadzieję, iż propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem. W tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Kamilą Szmidt – Kierownikiem Działu Projektów Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, pod numerem telefonu: 58 552 03 53 lub elektronicznie na adres: frugks@ug.edu.pl.

Regulamin do pobrania

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na połączone spotkania branżowe. Spotkanie odbędą się w terenie nad obszarami objętymi projektem. Terminarz spotkań poniżej:

 • Rezerwat Przyrody Pełcznica – 11 maja 2015r. godzina 10:00 – Ośrodek Wypoczynkowy BINGO w Bieszkowicach;
 • Jezioro Piasek – 19 maja 2015r. godzina 10:00 – Centrum Informacji Turystycznej w Miastku;
 • Rezerwat Przyrody Jezioro Krasne – 20 maja 2015r. godzina 10:00- Świetlica Wiejska w Nowej Wsi;
 • Jeziora Lobeliowe koło Soszycy – 25 maja 2015r. godzina 10:00 – Wiejski Dom Kultury w Jasieniu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników spotkań jak i wszystkie inne osoby zainteresowane dostosowaniem gospodarki leśnej, przestrzennej i rybackiej do zapisów PZO obszarów objętych Projektem.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się do Tomasza Hoppe; frugth@ug.edu.pl; tel. 58 552 03 53.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


Właśnie zakończyła się druga tura spotkań „branżowych” związanych z naszym projektem. Spotkanie okazały się pomocnym narzędziem w realizacji projektu. Jednym z wniosków wyciągniętych ze spotkań, jest konieczność zorganizowania spotkań w terenie. W związku z nie odbędzie się 3 tura spotkań, zamiast tego zaproponujemy Państwo spotkania w terenie na 4 obszarach objętych projektem. O terminach spotkań poinformujemy później.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkań oraz linki do wybranych prezentacji.

 

dscf3865-17-02-215dscf3819-17-02-2015

 

dscf3757-17-02-2015dsc07508-27-03-2015

Wybrane prezentacje

 

Ichtiofauna jezior lobeliowych – dr A. Kapusta

Obce gatunki w jeziorach lobeliowych – dr A. Kapusta

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych – dr. A. Kapusta

Rybactwo w jeziorach lobeliowych – dr A. Kapusta

Charakterystyk jezior lobeliowych – dr K. Bociąg

O projekcie – dr K. Bociąg, K. Szmidt


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych,na 2 spotkanie branżowe z zakresu dot. dostosowania gospodarki leśnej do zapisów PZO obszarów objętych Projektem. Spotkanie odbędzie się 27 marca 2015 roku na Zamku Bytowie (ul. Zamkowa 2) o godzinie 10:00.

Program spotkania

10:00-11:30

 1. Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych
 2. Dyskusja

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30

 1. Udostępnienie jezior lobeliowych do celów rekreacji
 2. Dyskusja
 3. Gospodarka leśna a ochrona jezior lobeliowych
 4. Dyskusja

13:30-14:00 Lunch

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się do Kamili Szmidt; frugks@ug.edu.pl; tel. 58 552 03 53.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie do dnia 20 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych,na 2 spotkanie branżowe z zakresu dot. dostosowania gospodarki rybackiej do zapisów PZO obszarów objętych Projektem. Spotkanie odbędzie się 26 marca 2015 roku na Zamku Bytowie (ul. Zamkowa 2) o godzinie 10:00.

Program spotkania

10:00-11:30

 1. Obce gatunki ryb w jeziorach lobeliowych – zagrożenia dla jezior lobeliowych i rodzimej ichtiofauny
 2. Wędkarstwo w jeziorach lobeliowych, charakterystyka i zasady równoważonego gospodarowania”
 3. Dyskusja

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30

 1. Założenia planów rybackiego gospodarowania jeziorami lobeliowymi
 2. Dyskusja

13:30-14:00 Lunch

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się do Kamili Szmidt; frugks@ug.edu.pl; tel. 58 552 03 53.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie do dnia 19 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, na 2 spotkanie branżowe z zakresu dot. dostosowania gospodarki rybackiej do zapisów PZO obszarów objętych Projektem. Spotkanie odbędzie się 26 marca 2015 roku na Zamku Bytowie (ul. Zamkowa 2) o godzinie 10:00.

Program spotkania

10:00-11:30

 1. Obce gatunki ryb w jeziorach lobeliowych – zagrożenia dla jezior lobeliowych i rodzimej ichtiofauny
 2. Wędkartswo w jeziorach lobeliowych, charakterystyka i zasady równoważonego gospodarowania”
 3. Dyskusja

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30

 1. Założenia planów rybackiego gospodarowania jeziorami lobeliowymi
 2. Dyskusja

13:30-14:00 Lunch

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się do Kamili Szmidt; frugks@ug.edu.pl; tel. 58 552 03 53.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie do dnia 19 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników urzędów gmin i starostw, na 2 spotkanie branżowe z zakresu dot. dostosowania gospodarki przestrzennej do zapisów PZO obszarów objętych Projektem. Spotkanie odbędzie się 19 marca 2015 roku na Zamku Bytowie (ul. Zamkowa 2) o godzinie 10:00.

Program spotkania

10:00-11:30

 1. Możliwe żródła pozyskiwania funduszy, Ciekawe formy promocji. Niekonwencjonalne działania tworzące zielone miejsca pracy.
 2. Informacja o realizowanych w ramach projektu warsztatach i konkursie dla młodzieży
 3. Dyskusja

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30

 1. Jesiora lobeliowe koło Soszycy – studium przypadku
 2. Prezentacja wstępnej koncepcji prac w ramach projektu w obszarze Natura 2000 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy.
 3. Dyskusja

13:30-14:00 Lunch

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się do Kamili Szmidt; frugks@ug.edu.pl; tel. 58 552 03 53.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie do dnia 13 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie leśników, pracowników parków krajobrazowych, na 1 spotkanie branżowe z zakresu dot. dostosowania gospodarki leśnej do zapisów PZO obszarów objętych Projektem. Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2015 roku o na Zamku Bytowie (ul. Zamkowa 2) o godzinie 10:00.

Program spotkania

10:00-11:30

 1. Ogólna charaterystyka jezior lobeliowych (celeochrony, wartoście przyrodnicze, specyfikacja hydrobiologiczna) – dr Katarzyna Bociąg
 2. Informacja o projekcie – Kamila Szmidt, dr. Katarzyna Bociąg
 3. Pytania

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30

 1. Jak rozpoznać jezioro lobeliowe – dr Katarzyna Bociąg
 2. Ichtiofauna jezior lobeliowych – stan i zagrożenia – dr Andrzej Kapusta
 3. Dyskusja

13:30-14:00 Lunch

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się do Kamili Szmidt; frugks@ug.edu.pl; tel. 58 552 03 53.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie do dnia 20 lutego 2015 r.

Serdecznie zapraszamy.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie użytkowników, właścicieli oraz dzierżawców jezior lobeliowych, na 1 spotkanie branżowe z zakresu dot. dostosowania gospodarki rybackiej do zapisów PZO obszarów objętych Projektem. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2015 roku o na Zamku Bytowie (ul. Zamkowa 2) o godzinie 10:00.

Program spotkania

10:00-11:30

 1. Ogólna charaterystyka jezior lobeliowych (celeochrony, wartoście przyrodnicze, specyfikacja hydrobiologiczna) – dr Katarzyna Bociąg
 2. Informacja o projekcie – Kamila Szmidt, dr. Katarzyna Bociąg
 3. Pytania

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30

 1. Ichtiofauna jezior lobeliowych – stan poznania i zagrożenia – dr Andrzej Kapusta
 2. Uwarunkowania środowiksowe i prawne prowadzenia gospodarki rybackiej w jeziorach lobeliowych w kontekście ich ochrony – dr Tomasz Czarkowski
 3. Dyskusja

13:30-14:00 Lunch

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się do Kamili Szmidt; frugks@ug.edu.pl; tel. 58 552 03 53.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie do dnia 20 lutego 2015 r.

Serdecznie zapraszamy.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników urzędów gmin i starostw, na 1 spotkanie branżowe z zakresu dot. dostosowania gospodarki przestrzennej do zapisów PZO obszarów objętych Projektem. Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2015 roku na Zamku Bytowie (ul. Zamkowa 2) o godzinie 10:00. Na pierwszym spotkaniu chcielibyśmy omówić sposoby uwzględniania ochrony jezior lobeliowych na poziomie gmin i powiatów, zarówno w zakresie ich udostępniania, jak i gospodarki przestrzennej prowadzonej w ich otoczeniu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się do Kamili Szmidt; frugks@ug.edu.pl; tel. 58 552 03 53.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie do dnia 6 lutego 2015 r.

Serdecznie zapraszamy.


jl_logo_210

W dniu 25 czerwca 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się spotkanie informacyjne o projekcie. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób z zespołu projektowego, RDPL w Gdańsku, Nadleśnictw Gdańsk i Niedźwiady, PZW i innych instytucja zaangażowanych w realizację projektu.  Na spotkaniu została omówiona charakterystyka jezior lobeliowych, omówiono jeziora lobeliowe w sieci obszarów chronionych województwa pomorskiego, omówiono założenie projektu i przeprowadzono dyskusję.