JEZIORA LOBELIOWE

Jeziora lobeliowe stanowią ułamek zasobów wodnych Polski. Spośród 7000 jezior w naszym kraju jest ich 173. To mniej niż 2,5%. Innymi słowy, co 40-ste jezioro w Polsce można określić tym mianem.

 

Stanowią one szczególny przedmiot zainteresowania przyrodników, przyciągają turystów i płetwonurków, naukowców i miłośników wypoczynku na łonie natury, cenią je sobie – choć często nieświadomie – także okoliczni mieszkańcy.

 

Lokalne samorządy zachodzą w głowę, jak zyskać jak najwięcej dla regionu na ich atrakcyjności, nie skazując na zadeptanie, użytkownicy rybaccy – jak użytkować, aby nie zniszczyć, przyrodnicy – jak ochronić nie ograniczając dostępu. Są one objęte ochroną w europejskiej sieci Natura 2000, dla zachowania najbardziej typowych spośród nich tworzone są rezerwaty przyrody, Parki Narodowe traktują je jako szczególnie cenny przedmiot ochrony.

173

Orientacyjna liczba jezior lobeliowych w Polsce

3110

to siedlisko przyrodnicze Natura 2000 Jeziora Lobeliowe

137

liczba jezior lobeliowych w województwie pomorskim

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku